Inleiding

Rond 1900 ontstond er in Zandvoort een permanente Joodse gemeenschap die uitgroeide tot een kleine 600 personen en een zelfstandige Joodse gemeente werd.

Een groot deel van hen is vermoord door de bezettende macht, of pleegde zelfmoord of anderen zijn om het leven gekomen tijdens hun vlucht voor de Nazi's.

 

De laatste jaren is er veel aandacht besteed aan deze Joodse gemeenschap.

Mede door de groeiende belangstelling voor dit onderwerp heeft het er toe geleid dat vanuit diverse organisaties en door diverse personen de wens is ontstaan om permanent aandacht aan dit onderwerp te besteden.

 

Om dit doel te kunnen bereiken is in oktober 2018 de Stichting Joods Monument Zandvoort opgericht.

 

De doelstelling van deze Stichting is om tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen Joodse inwoners uit de Gemeente Zandvoort (Zandvoort en Bentveld) te herdenken en de kennis omtrent de vervolging van Joden in de Gemeente Zandvoort of daarbuiten te verspreiden.

 

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

 

* het oprichten van een monument in de Gemeente Zandvoort voor de omgekomen  

  Joden en Zandvoort en Bentveld.

* Het stimuleren van de organisatie van projecten door scholen in de Gemeente

   Zandvoort.

* Het maken en in stand houden van een educatieve website, die gericht is op het

   vergroten van de kennis van de Jodenvervolging in de Gemeente Zandvoort of  

   daarbuiten.

 

Stichting Joodsmonument Zandvoort heeft een ANBI status, hetgeen betekent dat giften aan Stichting Joods Monument Zandvoort aftrekbaar zijn voor de belasting.

Stichtingen met een ANBI status publiceren de relevante gegevens op hun website.

 

Mocht u ons wilt steunen dan kan dat door een bedrag over te maken op onze bankrekening : NL73RABO0334861365 t.n.v. Stichting Joods Monument Zandvoort