Huidig Joods Monument

Het ‘Joods monument’ in Zandvoort is opgericht ter nagedachtenis aan de grote groep Joodse ingezetenen die zijn vermoord door de bezettende macht of tijdens hun vlucht voor de Duitsers.

 

Oprichting

In april 1985 is de suggestie gedaan om een kunstwerk te vervaardigen dat een herinnering kon zijn aan de grote groep Joodse ingezetenen die het slachtoffer werd van de bezettende macht. De plaats waar de synagoge gestaan heeft, zou zeer geschikt zijn. In juni 1987 werden een aantal Joodse burgers gepolst die in de periode 1940-1945 in Zandvoort verbleven. Hoewel er waardering was voor de geste, stond men afwijzend tegenover de gedachte. Besloten werd toen het project niet voort te zetten. In 1989 werd alsnog een plaquette geplaatst ter herinnering aan de synagoge.

 

 

 

 

Maurits Frank , chazan (voorganger bij de gebedsdienst) en godsdienstleraar van de Zandvoortse Joods gemeente (1925-1943) trouwde op 10 februari 1929 met Elisabeth Blanes. Het huwelijk vond in Zandvoort plaats. Zijn woonden in de Kostverlorenstraat op nr. 73. In 1930 werd daar Esther Frank geboren en in 1933 kregen zij een zoon Jacob(Jaap) Frank. Hij werd geboren in het Jolesziekenhuis in Haarlem. In 1931 opende de familie Frank een kindertehuis op de Kostverlorenstraat. Behalve Esther is de hele familie Frank in de oorloog vermoord. Twee jaar geleden bezocht Esther Frank met haar zonen Zandvoort en is er een bezoek gebracht aan het Joods Monument  (foto) In 1987 moet zij bij een bezoek aan Zandvoort constateren dat er geen monument bestond (zie de brief). Hierover stuurde zij een brief naar de Gemeente.

 

De tekst op de plaquette luidt:

Op deze plaats stond de Synagage die op

4 augustus 1940/1AW5700 tijdens de Duitse bezetting werd verwoest.

 

Jaarlijks werd op 4 mei om 12.00 uur een herdenking gehouden bij het huidige monument. Dit monument staat nu op de Algemene Begraafplaats in Zandvoort.

In 2020 kon er geen herdenking plaatsvinden vanwege de geldende regels van het RIVM.  In 2021 is er wel een kleine herdenking geweest op de Algemene Begraafplaats, zie onderstaande foto's