Haarlems Dagblad schrijft een geweldig artikel

De Babbelwagen zamelt geld in voor het Monument.

Marcel Meijer van de Babbelwagen heeft met zijn verkoop van diverse spullen veel geld opgehaald voor het monument.

Er gaat ook een deel van de opbrengst naar ontmoetingscentrum de Zandstroom.

Voor het volledige artikel verwijzen wij u naar het stuk in de Zandvoortse Courant van week 3 van 2021.

Bron: Zandvoortse Courant

Bron: Zandvoortse Courant

Monumentale namenkaart toont Joods Zandvoort

In een afgeslankte vorm dan oorspronkelijk het plan was, werd door rabbijn Shmuel Spiero en dominee Teunard van der Linden de namenkaart Joods Zandvoort in de tuin van de Protestantse kerk ceremonieel onthuld. Afgevaardigden van de kerk en van Stichting Joods Monument Zandvoort waren bij de onthulling aanwezig.

 

Het was een sobere maar ook een indrukwekkende onthulling van de Zandvoortse plattegrond waar de adressen, gebouwen en instellingen van de Joodse gemeenschap tijdens de bloei van de badplaats Zandvoort (periode 1925-1942) op aangegeven staan.

De sprekers, dominee Van der Linden en rabbijn Spiero, refereerden aan de namen op de kaart die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van Zandvoort.

Met het openbaar maken en in het licht zetten van deze kaart met de joodse namen is aan een grote wens voldaan.

“Mogen zielen gebundeld worden in het eeuwig leven”, zo eindigde de rabbijn zijn korte toespraak. Namens de Protestantse kerk bedankte Yvonne Bijster iedereen die heeft meegewerkt aan deze totstandkoming. De monumentale kaart, die al in 2017 gemaakt is voor een tentoonstelling in de kerk, zal een rol gaan vervullen in de educatieve programma’s van de Zandvoortse scholen.

Er komen rondleidingen langs bijzondere plekken in het dorp waarbij ook het nog te plaatsen nieuwe Joodse Namenmonument zal worden meegenomen. De namenkaart toont een geschiedenis die doorverteld moet worden met als toevoeging een indrukwekkende lijst met 550 joodse adressen van mensen waarvan 308 nooit meer naar Zandvoort zijn teruggekomen.

Dominee John Vrijhof nodigt iedereen uit om een kijkje in de kerktuin te komen nemen: "De kaart verbindt de kerk met het dorp. Ik hoop dat het mensen aan het denken zet.”

De namenkaart is in het 75e jaar van de bevrijding een opstap naar de onthulling van het Joodse Namenmonument aan de Dr. Joh. Mezgerstraat, die op 4 mei 2021 staat gepland staat.

 

 

Het type steen Belgisch Blauwe Hardsteen van Carrières du Hainaut

In onderstaand filmpje kunt u zien welk type hardsteen er gebruikt gaat worden voor het realiseren van het monument.

Film over Esther Frank

Download
Film over Esther Frank kopij Nieuwsbrief
Adobe Acrobat document 93.6 KB

Nog meer goed nieuws, van de

JC Ruigrok Stichting hebben wij maar liefst een donatie ontvangen van € 3000,=

Van de Rabobank in het kader van het stimuleringsfonds hebben wij een bedrag ad € 5000,= ontvangen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nogmaals dank voor de geweldige donatie, Ruilwinkel van Sinkel.

Deze week in de krant op de voorpagina de overhandiging van de cheque van € 1500,=.

Met dank aan de Zandvoortse Courant en Joop van Nes.

 

Bron:Zandvoortse Courant

Ruilwinkel van Sinkel doneert maar liefst 100 stenen, het monument komt steeds dichterbij!!!

Wat een geweldige geste van de Ruilwinkel van Sinkel, zij doneren maar liefst 100 stenen!!!! Steun ons en doneer ook!!!!!

In de Zandvoortse Courant van 31 juli aandacht voor het kopen van bakstenen.

Doneren voor Joods namenmonument
Het Joods namenmonument gaat er definitief komen. Het college heeft vorige week goedkeuring gegeven voor het aanpassen van de locatie op de hoek Dr. Joh.G. Mezgerstraat/Jacob van Heemskerckstraat. Het oude monument zal verhuizen naar begraafplaats Noorderduin, de voormalige Algemene Begraafplaats Zandvoort.
Joodse mensen die in de Tweede Wereldoorlog vermoord zijn in de Naziconcentratiekampen en geen graf hebben, rusten volgens hun geloof niet. Een Zandvoorts comité heeft zich ermee bezig gehouden en heeft architect Georg Polman een tekening laten maken. Met deze is men naar het college gestapt en dat heeft onlangs de plannen goedgekeurd mits er een overeenkomst zou komen met de VVE van het aangrenzende appartementengebouw. Hun muur zou een stukje naar binnen moeten komen. De bewoners gingen hiermee akkoord en dus kan en mag het Joods Namenmonument gebouwd gaan worden. Naar verwachting gaat de aannemer in november aan de slag en zal het monument op 4 mei 2020 gebruikt kunnen worden voor de jaarlijkse Dodenherdenking.
Doneren Daar is natuurlijk geld voor nodig. Het comité heeft al het een en ander bijeen gesprokkeld maar zit nog met een gat in de begroting. Dat willen ze opvullen door bakstenen voor het monument te laten sponsoren. Eén steen kost slechts           € 15 en daarmee helpt u om de Joodse inwoners van Zandvoort, die in de Tweede Wereldoorlog uit Zandvoort zijn weggevoerd naar de vernietigingskampen, hun rust te gunnen. Doneren kan via de website www.joodsmonumentzandvoort.com. Daar vindt u een knop ‘Bouw ook mee aan dit monument’. Zodra de betaling binnen is ontvangt u een certificaat van de stichting Joods Monument Zandvoort. U kunt ook cash een bijdrage leveren. Bij Slagerij De Halte staat een bus.

College geeft akkoord en we kunnen starten!!!

Bron:Zandvoortse Courant

Goedkeuring van het college

De goedkeuring is inmiddels door het college gegeven, nu kunnen we starten met fondsen werven om het monument te realiseren.

 

Er zijn al enthousiaste burgers die een bedrag hebben overgemaakt op onze rekening.

Een familie uit Israël heeft spontaan een bedrag op onze rekening gestort.

 

In onderstaand krantenartikel wordt de goedkeuring bevestigd.

Bron:Zandvoortse Courant

NH Nieuws aanwezig bij herdenking

In onderstaande video kunt u de uitzending van de herdenking bekijken van NH Nieuws bij het Joods Monument op vrijdag 3 mei 2019.

Nieuwsbrieven

Download
Nieuwsbrief 10 Joods Monument Zandvoort.
Adobe Acrobat document 110.5 KB
Download
Nieuwsbrief 9 Joods Monument Zandvoort.p
Adobe Acrobat document 118.1 KB
Download
Nieuwsbrief 8 Joods Monument Zandvoort.p
Adobe Acrobat document 120.8 KB
Download
Nieuwsbrief 7 Joods Monument Zandvoort.p
Adobe Acrobat document 152.7 KB
Download
Nieuwsbrief 6 Joods Monument Zandvoort.p
Adobe Acrobat document 161.1 KB

Juli 2019

Download
Nieuwsbrief 5 Joods Monument Zandvoort.p
Adobe Acrobat document 60.6 KB

Mei 2019

Download
Nieuwsbrief 4 Joods Monument Zandvoort.p
Adobe Acrobat document 120.3 KB

Maart 2019

Download
Nieuwsbrief 3 Joods Monument Zandvoort.p
Adobe Acrobat document 240.0 KB

November 2018

Download
Nieuwsbrief 2 Joods Monument Zandvoort.p
Adobe Acrobat document 495.8 KB

Juli 2018

Download
Nieuwsbrief 1 Joods Monument Zandvoort.p
Adobe Acrobat document 121.4 KB