Bestuur Stichting Joods Monument Zandvoort

 

Bestuur

 

Paul Olieslagers            voorzitter

Linda Clewits                 penningmeester

Wilma Schrama             secretaris

Folkert Bloeme              lid 

 

Deze bestuursleden hebben zich ook in 2017 ingezet om voor het Nationaal Monument in Amsterdam namen te laten adopteren door ingezetenen van Zandvoort.

Deze actie is een succes geweest en heeft ertoe geleid dat 306 namen zijn geadopteerd.

Bij deze actie zijn de Zandvoortse basisscholen betrokken geweest, de groepen 7 van deze scholen hebben alle namen op canvas schilderijtjes geschreven, deze werden tijdens een officiële herdenking op 12 november 2017 onthuld.

 

 

 

 

 

 

 

 

De herdenking op 12 november 2017

Comité van aanbeveling

 

Het bestuur van Stichting Joods Monument Zandvoort heeft inmiddels een aantal personen bereid gevonden die gezamenlijk een Comité van aanbeveling zullen vormen en het initiatief volledig ondersteunen.

 

Jacques Grishaver                             voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité

Michael van Praag                             voorzitter van NL Sportraad

Pieter Waterdrinker                            Rusland correspondent en schrijver

Teunard van der Linden                     dominee en schrijver van de boeken

                                                           Joods Zandvoort

Mike Aardewerk                                 horecaondernemer in Zandvoort