Waarom een nieuw Monument

Aan het onderwerp ‘de Joodse gemeenschap in Zandvoort’ is de laatste jaren veel aandacht besteed in Zandvoort.In 2014 verscheen het boek ‘Joods Zandvoort’, waarin de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Zandvoort is weergegeven.

 

Een jaar later verscheen het boek ‘Ondernemers met lef’, waarin het wel en wee van de Joodse onderneming, verantwoordelijk voor de aanleg van de treinverbinding, het station en de ontwikkeling van Bad-Zandvoort, in de periode 1881-1951, is verwoord. Door deze publicaties en de groeiende belangstelling voor dit onderwerp ontstond het idee om een tentoonstelling hierover te organiseren.

Deze tentoonstelling vond plaats in de Hervormde Kerk tijdens de zomer van 2016 en werd door meer dan 5.000 mensen bezocht. De belangstelling was zo groot dat de organisatie besloot om de tentoonstelling met een aantal weken te verlengen.

 

Initiator hiervan was dominee Teunard van der Linden, die werd bijgestaan door veel vrijwilligers en verschillende Zandvoortse organisaties. Speciaal voor deze tentoonstelling werd de catalogus ‘Joods Zandvoort in beeld’ gemaakt. Al deze activiteiten hebben ertoe geleid dat er in Zandvoort vanuit diverse organisaties en door diverse personen de wens is geuit om in Zandvoort een monument op te richten, met daarop vermeld alle namen van in de 2e Wereldoorlog omgekomen Joodse inwoners die geen graf hebben.

 

 

 

 

 

Het boek van Teunard van der Linden.

Voor de volledige inhoud verwijzen wij naar het het menu onder kopje publicaties van Teunard van der Linden

 

Analyse en studie

Door het architecten bureau AG architecten is een analyse/studie gemaakt van de beoogde locatie voor het monument. 

Dit heeft geresulteerd in een vijftal ontwerp varianten. 

De Stichting Joods Monument Zandvoort heeft hieruit een keuze gemaakt.

Dekking van de kosten

De kosten van het voorlopig ontwerp zijn nu bekend.

Er moet gezocht worden naar fondsen waarop een beroep kan worden gedaan.

Daar het een Zandvoorts initiatief is zijn tot nu toe alleen organisaties in Zandvoort benaderd. Ook is gesproken met een aantal particulieren.

De reacties zijn tot nu toe positief.

De stichting is gestart met het werven van fondsen. Ook op de inwoners van Zandvoort en op het Zandvoortse bedrijfsleven zal een beroep worden gedaan.

De reacties zijn tot nu toe positief. Op dit moment is € 15.000,= gedoneerd en zijn er verschillende toezeggingen gedaan.

Van de Rabobank hebben wij in het kader van het stimuleringsfonds een

bedrag van € 5000,= ontvangen. Ook mogen wij rekenen op een bedrag van het Prins Bernardfonds van € 5000,=, pas als het monument staat wordt dit bedrag aan ons uitgekeerd.

 

Kosten en financiering monument.

De totale kosten zijn begroot op basis van 3 offertes, december 2019.

 

Bouwkosten                 ex btw € 54.525,00

Ontwikkelkosten          ex btw € 12.000,00

BTW 21%                                € 13.970,00

                                                 =========

Totaal                                      €  80.495,00